Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup tăng 821 tỷ đồng sau kiểm toán

Đăng bởi Nu Online
Thứ Fri,
08/04/2022

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup tăng 821 tỷ đồng sau kiểm toán

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán mới công bố, nhiều khoản mục của Vin Group có sự biến động trong đó đặc biệt khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup năm 2021 đã chuyển từ lỗ sang có lãi.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 lãi 367 tỷ đồng trong khi đó, trong báo cáo quý 4 đã công bố trước đó khoản mục này lỗ 453,7 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của VIC chuyển từ 3.897 tỷ đồng lên thành 4.718 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 159.147 tỷ đồng lên 159.572 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup tăng 821 tỷ đồng sau kiểm toán - Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 sau kiểm toán ghi nhận 367 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup tăng 821 tỷ đồng sau kiểm toán - Ảnh 2.

Số liệu trước kiểm toán LNST chưa phân phối kỳ này ghi nhận âm 453 tỷ

Doanh thu tập đoàn sau kiểm toán cũng tăng 382 tỷ đồng từ 125.306 tỷ đồng lên 125.688 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng thêm 385 tỷ đồng lên 34.065 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng thêm 252 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, sau kiểm toán chi phí tài chính tăng thêm 66 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng giảm 142 tỷ đồng và chi phí quản lý giảm 143 tỷ đồng. Khoản lỗ khác tăng thêm 1.055 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup tăng 821 tỷ đồng sau kiểm toán - Ảnh 3.

Từ những thay đổi trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ VIC sau kiểm toán tăng thêm 258 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ 2.513 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vin Group chuyển từ lỗ sang lãi là vì cuối năm trước, tập đoàn chuyển nhượng 100% vốn tại công ty con - Công ty cổ phần du lịch Hòn Một với giá 3.700 tỷ đồng, mang về khoản lãi 2.728 tỷ đồng. Đối với việc chuyển nhượng công ty con, theo chuẩn mực kế toán sẽ được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối trong bảng cân đối kế toán mà không ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Nên cho dù lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vẫn lỗ 2.513 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chưa phân phối VIC năm nay vẫn dương 367 tỷ đồng.

Năm qua, các mảng kinh doanh dịch vụ như bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của VIC chịu ảnh hưởng lớn bởi các đợt giãn cách kéo dài vì dịch bệnh.

Với cam kết trở thành nhà sản xuất ôtô thuần điện. Vingroup phải ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hao nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng và khoản phí trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng. Điều này khiến cho mảng sản xuất và các dịch vụ liên quan của tập đoàn lỗ 12.385 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vingroup đã tài trợ gần 6.100 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống Covid-19 và các hoạt động tài trợ khác cho Việt Nam trong năm qua.

zalo chat 0989.530.530 zalo chat 0989.22.34.22
popup

Số lượng:

Tổng tiền: