3 loại giấy tờ quan trọng sắp bị "khai tử"

Đăng bởi Nu Online
Thứ Tue,
15/02/2022

3 loại giấy tờ quan trọng sắp bị "khai tử"

Một số loại giấy tờ quan trọng mà người dân đang sử dụng sẽ không còn nữa mà được thay thế hoàn toàn bằng các dữ liệu điện tử.

Sổ hộ khẩu

Bỏ Sổ hộ khẩu là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính. Theo Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/7/2021, sổ hộ khẩu không còn được cấp mới cho người dân. Đối với những Sổ hộ khẩu đã cấp sẽ bị thu hồi trong một số trường hợp như: Đăng ký hộ khẩu; Tách khẩu; Xóa hộ khẩu mà làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu… Những sổ hộ khẩu không thuộc các trường hợp này vẫn được sử dụng bình thường.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2023, mọi sổ hộ khẩu đều hết giá trị sử dụng. Nghĩa là, năm 2022 là năm cuối cùng Sổ hộ khẩu còn tồn tại và được sử dụng trong các thủ tục hành chính, các giao dịch cần thiết.

Bước sang năm 2023, việc lưu giữ và khai thác thông tin về nhân khẩu, cư trú của người dân được thực hiện tại Cơ sở dữ liệu về cư trú liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sổ tạm trú

Cũng theo Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/7/2021, Sổ tạm trú sẽ không còn cấp mới, cấp lại cho những người làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Riêng trong các trường hợp người dân đi làm các thủ tục như: Đăng ký tạm trú; Gia hạn tạm trú; Xóa đăng ký tạm trú mà làm thay đổi thông tin trong sổ tạm ttus thì sổ sẽ bị thu hồi. Những sổ không thuộc các trường hợp này vẫn được sử dụng bình thường.

Tương tự như sổ hộ khẩu, từ ngày 1/1/2023, tất cả mọi sổ hộ khẩu đều hết giá trị sử dụng. Do đó, năm 2022 cũng là năm cuối cùng Sổ tạm trú còn tồn tại và được sử dụng trong các thủ tục hành chính, các giao dịch cần thiết.

Việc lưu giữ và khai thác thông tin tạm trú của người dân thực hiện tại Cơ sở dữ liệu về cư trú liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giấy chứng minh nhân dân

Giấy Chứng minh nhân dân vốn là loại giấy tờ tùy thân quan trọng đối với mỗi người dân. Tuy nhiên, từ năm 2021, Bộ Công an đã triển khai cấp Căn cước công dân gắn chip trên cả nước thay vì cấp Chứng minh nhân dân như trước đây.

Những Giấy Chứng minh nhân dân đã được cấp trước đây (vẫn còn hạn sử dụng) vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. Theo Điều 2 của Nghị định 05/1999/NĐ-CP , Giấy Chứng minh nhân dân có thời hạn 15 năm.

Như vậy, những Giấy Chứng minh nhân dân được cấp vào năm 2020 sẽ có thời hạn sử dụng đến năm 2035. Từ năm 2036 trở đi, tất cả Giấy chứng minh nhân sẽ không còn giá trị sử dụng mà hoàn toàn được thay thế bởi thẻ Căn cước công dân gắn chip.

zalo chat 0989.530.530 zalo chat 0989.22.34.22
popup

Số lượng:

Tổng tiền: